พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ แท็ค: ชีวิตปลอดภัย รูปแบบ: CSV หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: สํานักเทศกิจ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).