Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  1 ชุดข้อมูล

  เรียงโดย

  องค์กร: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล แท็ค: สังคม ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ หมวดหมู่: เมืองและภูมิภาค สัญญาอนุญาต: Open Data Common

  กรองผลลัพธ์
  คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).