พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: application/gml+xml

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).