พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล รูปแบบ: application/gml+xml KML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).