พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: สังคม รูปแบบ: CSV หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).