พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ แท็ค: ประชากร สังคม ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ สถิติทางการ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).