พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ แท็ค: สวนสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: application/gml+xml สัญญาอนุญาต: License not specified

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).