พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเขตบางพลัด แท็ค: ครัวเรือน กลุ่ม: การเมืองและการปกครอง หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).