พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเขตบางพลัด รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ประชากร ครัวเรือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).