พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเขตบางพลัด ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค การเมืองและการปกครอง สังคมและสวัสดิการ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).