พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเขตบางพลัด แท็ค: ประชากร หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ เมืองและภูมิภาค การเมืองและการปกครอง รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).