Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  1 ชุดข้อมูล

  เรียงโดย

  องค์กร: ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ หมวดหมู่: 1 สิ่งแวดล้อมดี แท็ค: คุณภาพน้ำ ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ปริมาณน้ำเสีย

  กรองผลลัพธ์
  คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).