Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  2 ชุดข้อมูล

  เรียงโดย

  ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร) รูปแบบ: XLSX หมวดหมู่: ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร แท็ค: ปริมาณน้ำเสีย คุณภาพน้ำ

  กรองผลลัพธ์
  คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).