พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สังคมและสวัสดิการ สถิติทางการ รูปแบบ: CSV แท็ค: สังคม ประชากร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).