พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: application/gml+xml CSV KML กลุ่ม: BMA City Data ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: อนามัย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).