พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: BMA City Data หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: application/gml+xml CSV KML ZIP

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).