พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: application/gml+xml CSV แท็ค: โรงพยาบาล สุขภาพ สถานพยาบาล

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 175 recent views

    ชั้นข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลหนองจาก เป็น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในที่ประชุม ครั้งที่...
    กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ 27 ธันวาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).