พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: คุณภาพน้ำ ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร ดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).