พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน กลุ่ม: ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).