พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ แท็ค: สวนสาธารณะ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน รูปแบบ: application/gml+xml CSV KML

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).