Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  ผลงานของคณะกรรมการสามัญ

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ไฟล์ข้อมูล Excel อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลที่จะให้แสดงผลไม่ได้อยู่ชีทสุดท้ายของไฟล์ หรือไฟล์มีมากกว่า 1 ชีท
  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • ข้อมูลมีเซลล์ที่ถูกผสาน (merge cell)
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  1 numeric - -
  คณะกรรมการกิจการสภา text - -
  2557 numeric - -
  https://bmc.go.th/wp-content/uploads/2020/05/สรุปผล text - -

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ XLSX
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 กันยายน 2564
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2566
  สร้างในระบบเมื่อ 30 มิ.ย. 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 ส.ค. 2566