Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  จำนวนผู้กระทำผิดตาม พรบ. รักษา มาตรา 20 ปี 2563

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  id numeric -

  ลำดับระเบียน

  mm text -

  เดือน

  year2563 numeric -

  จำนวนผู้กระทำผิดในแต่ละเดือน ปี 2563 (ราย)

  adddate timestamp -

  วันที่ลงข้อมูล

  updatedate timestamp -

  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ CSV
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2566
  การจัดจำแนก
  • ไม่ทราบ
  • อื่นๆ
  หน่วยวัด จำนวนผู้กระทำผิด (ราย)
  หน่วยตัวคูณ ไม่ทราบ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 มกราคม 2564
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 16 กรกฎาคม 2566
  สถิติทางการ ใช่
  สร้างในระบบเมื่อ 13 ก.ย. 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 ก.ย. 2566