Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  สํานักการโยธา

  สํานักการโยธา

  อ่านต่อ

  ชุดข้อมูล

  16

  ผู้ติดตาม

  0

  ให้ความคิดเห็น แนะนำติชมชุดข้อมูล

  กรุณาให้ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้น

  ชุดข้อมูล

  การเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง