Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

  สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

  อ่านต่อ

  ชุดข้อมูล

  5

  ผู้ติดตาม

  0

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
  ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
  ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
  อีเมลผู้ติดต่อ samphahthawong@bangkok.go.th
  วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
  หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
  ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) คน
  ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
  แหล่งที่มา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
  หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สำหรับตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเบียผู้สูงอายุ
  ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
  URL http://office2.bangkok.go.th/samphanthawong/ita_sp52_65.php
  ภาษาที่ใช้ ไทย
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 เมษายน 2565
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 สิงหาคม 2565
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง ใช่
  สร้างโดย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
  สร้างในระบบเมื่อ 31 ส.ค. 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 ส.ค. 2566