Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  การพิจารณาหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ค.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  circular_otepc_number text - -
  circular_otepc_date text - -
  circular_otepc_abbreviate text - -
  circular_otepc_topic text - -
  circular_otepc_consideration text - -
  circular_otepc_workgroup_conclusion text - -
  circular_otepc_csc_conclusion text - -
  circular_otepc_division text - -
  circular_otepc_note text - -

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ CSV
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 30 สิงหาคม 2566
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 สิงหาคม 2566
  สร้างในระบบเมื่อ 31 ส.ค. 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 ก.ย. 2566