Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม
  You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

  สวนสาธารณะรองของกรุงเทพมหานคร

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ text/csv
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 มี.ค. 2564