Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  ที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาล

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  id_police numeric รหัสสถานีตำรวจนครบาล -
  name text ชื่อสถานีตำรวจนครบาล -
  address text ที่อยู่สถานีตำรวจนครบาล -
  tel text หมายเลขโทรศัพท์ -
  dcode numeric รหัสเขต -
  dname text ชื่อเขต -
  division text กองบังคับการตำรวจนครบาล -
  lat numeric latitude -
  lng numeric longitude -

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ CSV
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 12 มิถุนายน 2566
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 มิถุนายน 2566
  สร้างในระบบเมื่อ 2 ก.ย. 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 ก.ย. 2566