ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ application/vnd.google-earth.kml+xml
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 มีนาคม 2564