Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  สถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟในกรุงเทพมหานคร

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  id_train numeric -

  รหัสที่ตั้งสถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟ

  name text -

  ชื่อสถานีรถไฟ/ที่หยุดรถไฟ

  route text -

  เส้นทางรถไฟที่ใช้สถานี

  type_id numeric -

  รหัสประเภท

  type_name text -

  ประเภทสถานีรถไฟ

  dcode numeric -

  รหัสเขต

  dname text -

  ชื่อเขต

  lat numeric -

  latitude

  lng numeric -

  longitude

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ CSV
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 8 สิงหาคม 2566
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 สิงหาคม 2566
  สร้างในระบบเมื่อ 9 มี.ค. 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 ก.ย. 2566