Skip to content

ข้อมูลเปิดกรุงเทพมหานคร

จากหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

เพื่อความโปร่งใส สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  1064 datasets
  98 organizations
  26 groups

  Highlights

  ชุดข้อมูลล่าสุด

  ไม่พบข้อมูล

  High Value Dataset

  เรียงลำดับตามวันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล