Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  read more

  Datasets

  19

  Followers

  0

  Additional Info

  Field Value
  Data Type ข้อมูลระเบียน
  Allow for harvest to GD-Catalog -
  Contact Person กลุ่มงานพัฒนาระบบสรรหา กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก.
  Contact Email wanchalerm@bangkok.go.th
  Objective พันธกิจหน่วยงาน
  Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
  Update Frequency Interval ทุกครั้งที่มีการจัดสอบแข่งขัน
  Geo Coverage ไม่มี
  Data Source รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขัน
  Data Format CSV
  Data Category ข้อมูลสาธารณะ
  License License not specified
  Accessible Condition ใช้โดยอิสระ
  Data Support -
  Data Collect -
  URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/
  Data Language -
  Created date -
  Last updated date -
  High Value Dataset -
  Reference Data -
  Create by สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  Created Aug 17 2021
  Last Updated Aug 21 2023