Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร)

  ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร)

  read more

  Datasets

  13

  Followers

  1

  ให้ความคิดเห็น แนะนำติชมชุดข้อมูล

  กรุณาให้ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้น

  ชุดข้อมูล

  ร้อยละของจำนวนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของ กทม. ที่มีคุณภาพน้ำได้มาตรฐาน