Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  สํานักสิ่งแวดล้อม

  สํานักสิ่งแวดล้อม

  read more

  Datasets

  15

  Followers

  1

  ให้ความคิดเห็น แนะนำติชมชุดข้อมูล

  กรุณาให้ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้น

  ชุดข้อมูล

  ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่ กทม.