พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติทางการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ แท็ค: รายได้ ภาษี

กรองผลลัพธ์