พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่ม: สถิติทางการ BMA City Data แท็ค: รายได้ เศรษฐกิจ

กรองผลลัพธ์