พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานเขตบางพลัด รูปแบบ: CSV กลุ่ม: เมืองและภูมิภาค สังคมและสวัสดิการ แท็ค: ประชากร ครัวเรือน

กรองผลลัพธ์