พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่ม: งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ BMA City Data แท็ค: รายได้

กรองผลลัพธ์