พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบ: CSV กลุ่ม: งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ แท็ค: รายได้

กรองผลลัพธ์