พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบ: CSV กลุ่ม: งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ แท็ค: รายได้

กรองผลลัพธ์