พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ แท็ค: รายได้ รูปแบบ: CSV กลุ่ม: งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ สถิติทางการ สัญญาอนุญาต: License not specified

กรองผลลัพธ์