พบ 2 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลศุนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 11 recent views

    จัดเก็บ รหัสศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวนครู จำนวนเด็ก และ จำนวนเจ้าหน้าที่
    สำนักงานเขตคันนายาว 28 มิถุนายน 2565
  • district 49 recent views

    ข้อมูลพื้นที่ติดต่อของเขตการปกครอง
    สำนักงานเขตคันนายาว 27 ธันวาคม 2564