พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม แท็ค: การเสนอญัตติ

กรองผลลัพธ์
  • การเสนอญัตติ 52 recent views

    การเสนอญัตติ
    สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 27 ตุลาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).