Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

ค้นหายอดนิยม

4 ชุดข้อมูล

เรียงโดย

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบ: CSV หมวดหมู่: สถิติทางการ แท็ค: สังคม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).