พบ 29 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบ: CSV สัญญาอนุญาต: License not specified

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).