พบ 5 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: ตัวชี้วัดพัฒนาเมือง (กรุงเทพมหานคร) รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).