Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  Creative Commons Attributions

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ไฟล์ข้อมูล Excel อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลที่จะให้แสดงผลไม่ได้อยู่ชีทสุดท้ายของไฟล์ หรือไฟล์มีมากกว่า 1 ชีท
  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • ข้อมูลมีเซลล์ที่ถูกผสาน (merge cell)
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ XLSX
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
  วันที่เริ่มต้นสร้าง -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  สร้างในระบบเมื่อ 30 ส.ค. 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 ส.ค. 2566