Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  ชุดข้อมูลแผนที่ที่ตั้งมัสยิด (common data) ของกรุงเทพมหานคร

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ JPEG
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล -
  วันที่เริ่มต้นสร้าง -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  สร้างในระบบเมื่อ 12 มี.ค. 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 มี.ค. 2564