Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบริหารสาธารณภัย ประจำปี 2566

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ไฟล์ข้อมูล CSV อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  id numeric ลำดับ

  ลำดับ

  year text ปี

  ปีงบประมาณ

  list text ประเภท

  ประเภทชนิดรถหรือเรือ

  quantity text จำนวน

  จำนวน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ CSV
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 4 เมษายน 2566
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 เมษายน 2566
  สร้างในระบบเมื่อ 4 เม.ย. 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 เม.ย. 2566