Skip to content

คำค้นหาล่าสุด

ลบทั้งหมด

  ค้นหายอดนิยม

  คำค้นหายอดนิยม

  สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นรายจังหวัด พ.ศ. 2553 - 2562

  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

  License not specified

  Visualization

  ไม่สามารถแสดงผล (preview) ไฟล์ข้อมูลนี้ได้ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ไฟล์ข้อมูล Excel อาจพบปัญหา ดังนี้

  • ข้อมูลที่จะให้แสดงผลไม่ได้อยู่ชีทสุดท้ายของไฟล์ หรือไฟล์มีมากกว่า 1 ชีท
  • ข้อมูลอาจไม่อยู่ในรูปแบบตารางทางเดียว (one-way table) ที่จะต้องจำแนกตามชื่อฟิลด์ในบรรทัดแรกของตารางเท่านั้น
  • ข้อมูลมีเซลล์ที่ถูกผสาน (merge cell)
  • บางหัวคอลัมน์มีข้อความยาวเกิน 21 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาไทย หรือเกิน 63 ตัวอักษรกรณีใช้ภาษาอังกฤษ

  Data Dictionary

  หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
  No. numeric - -
  ชื่อรายการไทย text - -
  รายละเอียด text - -

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฟิลด์ ค่า
  นามสกุลของไฟล์ XLSX
  สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
  เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ -
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ -
  การจัดจำแนก -
  หน่วยวัด -
  หน่วยตัวคูณ -
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด -
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล -
  สถิติทางการ -
  สร้างในระบบเมื่อ 16 ก.ย. 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 ก.ย. 2564