พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ BMA City Data แท็ค: ภาษี รายได้

กรองผลลัพธ์